Nhà Máy Bauxit Tân Rai , H.Bảo Lâm - Lâm Đồng

Tháng 04 năm 2015 , Công Ty Việt An Pha thi công hệ thống thu sét cho nhà máy bauxit Tân Rai

- Địa chỉ : Huyện Bảo Lâm , Tỉnh Lâm Đồng

- Đơn vị ký kết : Công ty Nhôm Lâm Đồng

- Hạng mục thi công : Thiết kế và thi công hệ thống thu sét trực tiếp - đánh thẳng cho toàn bộ nhà máy .

- Thời gian thi công : 04 tháng

Tin mới hơn