Văn phòng Cty CB và xuất khẩu thủy sản Quốc Việt - Cà Mau tại TP.HCM

- Chủ đầu tư : Cty CB thủy sản và xuất khẩu Quốc Việt - Cà Mau

- Hạng mục : Hệ thống điện , điện nhẹ , điều hòa không khí , cấp thoát nước , PCCC ...

Tin mới hơn